സാരഥികള്‍

ബ്ലോഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ &  ചീഫ് എഡിറ്റര്‍

സിറില്‍ ജോര്‍ജ് പാലക്കോട്ടില്‍


 സബ് എഡിറ്റേഴ്സ്
മിഷേല്‍ ജോര്‍ജ് പാലക്കോട്ടില്‍ബിജു വള്ളിയാംപൊയ്കയില്‍
റോബിന്‍ ആക്കാട്ടുമുണ്ടയ്ക്കല്‍


ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസൈന്‍
ജോബിന്‍സ് വി ജോസഫ്

     

 
 ബ്ലോഗ് ടീം

  കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍