06 ഫെബ്രുവരി 2016

' 4 US HOMES ' വില്ല പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വില്ലയുടെ താക്കോല്‍ ദാനം നടന്നു.


      പുല്ലൂരാം‌പാറയിലെ പ്രവാസി സം‌രംഭമായ  ' 4 US HOMES ' വില്ല പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വില്ലയുടെ താക്കോല്‍ ദാനം  ജനപ്രതിനിധികളുടെയും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടന്നു. പുല്ലൂരാം‌പാറ ടൗണിനു സമീപം 10 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 2000 ചതുരശ്ര അടിയില്‍ 4 ബെഡ്റൂം, കോമ്പൗണ്ട് വാള്‍, കിണര്‍ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ 9 വില്ലാ യൂണിറ്റുകള്‍ അടങ്ങിയ പ്രൊജക്റ്റാണ്, ' 4 US HOMES ' നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.  ഈ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള രണ്ടാമത്തെ വില്ലയുടെ നിര്‍‌മ്മാണ പ്രവര്‍‌ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നു വരുന്നു.


  ഒന്നാമത്തെ വില്ലയുടെ താക്കോല്‍ ദാനച്ചടങ്ങില്‍ വെച്ച് വില്ല പ്രൊജക്റ്റിന്റെ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കാളികളായവരെ ഇടവ വികാരി റവ.ഫാ. അഗസ്റ്റ്യന്‍ കിഴുക്കരക്കാട്ടിലിന്റെയും, തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചയത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അഗസ്റ്റ്യന്‍ പറയന്‍കുഴിയിലിന്റെയും '4 US HOMES' മാനേജ്മെന്റ്  പ്രതിനിധികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തില്‍  ആദരിച്ചു. കൂടാതെ  2016 കര്‍ഷകശ്രീ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് തറക്കുന്നേല്‍ സാബുവിനെ മൊമെന്റോ നല്‍കി ആദരിച്ചു.